Nasz nowy projekt E-twinning ,,Czytanki dla Hanki"

Tak narysowaliśmy Hankę.Pracowaliśmy w grupach

A tak wygląda Cudaczek